De Touch&Sale

Saltar a: navegación, buscar

Comprobantes Fiscales

Modelo Descripción Ticket Ticket Factura A Ticket Factura B/C Factura A Factura B/C Nota Crédito A Nota Crédito B/C Otro(s) DNFH(s)
E2 Epson 220 - NCR 3140 - Bematech MP35 FIA Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png (como DNFH) Tick.png (como DNFH) Partial.png
ER Epson 200 Tick.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Partial.png
EU Epson 2000 Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Partial.png Partial.png Partial.png
EV Epson 2000 Plus - Epson 2200 - Samsung 270DF Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Partial.png
EP Epson 300 Tick.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
ET Epson 300 Plus Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Partial.png Partial.png Partial.png
E3 Epson LX 300 (Página completa) Cross.png Cross.png Cross.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png
E9 Epson T900FA 2da.generación Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Cross.png
EB Epson T900FA(b) 2da.generación Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Cross.png
H2 Hasar 272 Tick.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
H3 Hasar 320 (Página completa) Cross.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Tick.png Tick.png Partial.png
H4 Hasar 425 - Hasar 435 Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Partial.png Partial.png Partial.png
HA Hasar 614 Tick.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Partial.png
HB Hasar 441 Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Tick.png
HI Hasar 1000F/250F 2da. generación Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Cross.png
HT Hasar 615 Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
H7 Hasar 715 - Bematech MP35 FIA Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Tick.png
H0 Hasar P1220 Cross.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Tick.png Tick.png Partial.png
HL Hasar PL8F - Hasar PL23F (Página completa) Cross.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Tick.png Tick.png Tick.png
HU Hasar PR4 Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Partial.png
NC NCR 3140 (compatible HT/H7/E2) Tick.png Tick.png Tick.png Cross.png Cross.png Tick.png Tick.png Tick.png
SA Sansumg 270DF (compatible E3) Cross.png Cross.png Cross.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png
BE Bematech MP 35 Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
LO PRINTER TO FILE Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
PR Impresora Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
Q0 NICHIPRI - NP 3511D (48) - Kiosco Zetti Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
Q1 Bematech MP 4000 TH Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
Q2 EPSON LX300 - LX810 - AP2000 Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
Q3 GENERIC DRIVER 3NSTAR Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
Q4 GENERIC DRIVER PDF Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
QQ GENERIC DRIVER Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png


Tick.png = IMPLEMENTADO; Partial.png = NO IMPLEMENTADO; Cross.png = NO SOPORTADO

Comprobantes No Fiscales Homologados

Modelo Descripción Nota Crédito Farmacia Tarjetas Remito/Reparto Orden Salida Resumen Cta. Presupuesto Recibo X Comanda Pagaré
E2 Epson 220 - NCR 3140 - Bematech MP35 FIA Tick.png Tick.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
ER Epson 200 Cross.png Partial.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
EU Epson 2000 Partial.png Partial.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
EV Epson 2000 Plus - Epson 2200 - Samsung 270DF Tick.png Partial.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
EP Epson 300 Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
ET Epson 300 Plus Tick.png Partial.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
E3 Epson LX 300 (Página completa) Tick.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
E9 Epson T900AF 2da.generación Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
EB Epson T900AFb 2da.generación Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
H2 Hasar 272 Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
H3 Hasar 320 (Página completa) Tick.png Cross.png Cross.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Cross.png
H4 Hasar 425 - Hasar 435 Cross.png Partial.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
HA Hasar 614 Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
HB Hasar 441 Tick.png Tick.png Partial.png Tick.png Partial.png Partial.png Tick.png Tick.png Partial.png Partial.png
HI Hasar 250F/1000F 2da.generación Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
HT Hasar 615 Tick.png Partial.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png
H7 Hasar 715 - Bematech MP35 FIA Tick.png Tick.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Cross.png
H0 Hasar P1120 Tick.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png
HL Hasar PL8F - Hasar PL23F (Página completa) Tick.png Tick.png Partial.png Tick.png Partial.png Partial.png Tick.png Tick.png Partial.png Partial.png
HU Hasar PR4 Partial.png Partial.png Partial.png Partial.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png Cross.png


Tick.png = IMPLEMENTADO; Partial.png = NO IMPLEMENTADO; Cross.png = NO SOPORTADO


 • Las impresoras de 2da. generación implementan estos comprobantes como Texto Genérico

Funcionalidades Extra

Modelo Descripción Código de Barras Corte de Papel Impresión Logo Interfaz
E2 Epson 220 - NCR 3140 - Bematech MP35 FIA Cross.png Tick.png Partial.png COM
ER Epson 200 Cross.png Tick.png Partial.png COM
EU Epson 2000 Cross.png Tick.png Partial.png COM
EV Epson 2000 Plus - Epson 2200 - Samsung 270DF Cross.png Tick.png Partial.png COM
EP Epson 300 Cross.png Tick.png Partial.png COM
ET Epson 300 Plus Cross.png Tick.png Partial.png COM
E3 Epson LX 300 (Página completa) Cross.png Cross.png Partial.png COM
E9 Epson T900AF (2da. generación) Tick.png Tick.png Partial.png RJ45
EB Epson T900AFb (2da. generación) Tick.png Tick.png Partial.png RJ45
H2 Hasar 272 Tick.png Tick.png Partial.png COM
H3 Hasar 320 (Página completa) Tick.png Cross.png Partial.png COM
H4 Hasar 425 - Hasar 435 Tick.png Tick.png Partial.png COM
HA Hasar 614 Tick.png Tick.png Partial.png COM
HB Hasar 441 Tick.png Tick.png Partial.png COM
HI Hasar 250F/1000F (2da. generación) Tick.png Tick.png Partial.png RJ45
HT Hasar 615 Tick.png Tick.png Partial.png COM
H7 Hasar 715 - Bematech MP35 FIA Tick.png Tick.png Partial.png COM
H0 Hasar P1220 Tick.png Cross.png Partial.png COM
HL Hasar PL8F - Hasar PL23F (Página completa) Tick.png Cross.png Partial.png COM
HU Hasar PR4 Tick.png Tick.png Partial.png COM
NC NCR 3140 (compatible HT/H7/E2) Con interfaz Hasar Tick.png Partial.png COM
SA Sansumg 270DF (compatible E3) Cross.png Tick.png Partial.png COM
BE Bematech MP 35 Tick.png Tick.png Partial.png COM
LO PRINTER TO FILE Cross.png Cross.png Cross.png NO APLICA
PR Impresora Cross.png Cross.png Cross.png COM-LPT
Q0 NICHIPRI - NP 3511D (48) - Kiosco Zetti Tick.png Tick.png Partial.png COM
Q1 Bematech MP 4000 TH Tick.png Tick.png Partial.png COM-LPT
Q2 EPSON LX300 - LX810 - AP2000 Cross.png Cross.png Cross.png LPT
Q3 GENERIC DRIVER 3NSTAR Tick.png Tick.png Partial.png USB
Q4 GENERIC DRIVER PDF Tick.png Tick.png Tick.png USB
QQ GENERIC DRIVER Cross.png Cross.png Cross.png COM-LPT


Tick.png = IMPLEMENTADO; Partial.png = NO IMPLEMENTADO; Cross.png = NO SOPORTADO

Comprobantes No Fiscales No Homologados:

 • Se implementan por Plantillas


Detalle de Impresoras

Fiscales

 • E2 = Epson TMU 220 AF - NCR 3140 - Bematech MP35 FIA
 • ER = Epson TM 200 AF
 • EU = Epson TM 2000 AF
 • EV = Epson TM 2000 AF Plus - Epson TM 2200 AF - Samsung 270DF
 • EP = Epson TM 300 AF
 • ET = Epson TM 300 AF Plus
 • E3 = Epson LX 300 F (página completa)
 • E9 = Epson TM T900FA de 2da. generación
 • EB = Epson TM T900FA (b) de 2da.generación
 • H2 = Hasar SMH/P 272F
 • H3 = Hasar SMH/P 320F (página completa)
 • H4 = Hasar SMH/P 425F (HHK) - Hasar SMH/P 435F
 • HA = Hasar SMH/P 614F
 • HB = Hasar SMH/P 441F (HHW)
 • HI = Hasar SMH/P 250F/1000F de 2da. generación
 • HT = Hasar SMH/P 615F
 • H7 = Hasar SMH/P 715F - Bematech MP35 FIA
 • H0 = Hasar SMH/P 1120F (HHX)
 • HL = Hasar SMH/PL-8F - Hasar SMH/PL-23F (página completa)
 • HU = Hasar SMH/P PR4F
 • NC = NCR 3140 (compatible con Hasar 615 Plus - Hasar 715 - Epson 220)
 • SA = Samsung SRP 270DF (compatible con Epson LX 300)
 • BD = Bematech por DLL
  • MP-20 TH FI
  • MP-25 TH FI
  • Familia MP-2000 TH FI
  • Familia MP-3000 TH FI
  • Familia MP-4000 TH FI
  • Familia MP-7000 TH FI

No Fiscales

 • LO = PRINTER TO FILE
 • PR = Impresora
 • Q0 = NICHIPRI - NP 3511D (48) - Kioskos Zetti
 • Q1 = MP-4000 TH
 • Q2 = EPSON LX 300/810 - AP-2000
 • Q3 = GENERIC DRIVER 3NSTAR
 • Q4 = GENERIC DRIVER PDF
 • QQ = GENERIC DRIVER
new user message